Inloggen
Geheel vrijblijvend Geheel gratis Alle merken 650+ vakspecialisten

Disclaimer

Interieurdeal.com zet zich naar alle redelijkheid in voor juiste en actuele informatieverstrekking op deze website, maar kan geen garantie geven voor juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Interieurdeal.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die mocht voortvloeien uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze website, of uit het gebruik van informatie van deze website. Interieurdeal.com behoudt zich te allen tijde het recht voor om de inhoud van de website op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.


Op de website treft u hyperlinks naar andere wesbites. Interieurdeal.com is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of wijze waarop die sites omgaan met (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden (indien aanwezig) van de site die u bezoekt.

 

Hebt u vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar info@interieurdeal.com. Wij zullen uw bericht zo spoedig mogelijk beantwoorden.Meubelstoffering:

Entreematten: