Inloggen
Geheel vrijblijvend Geheel gratis Alle merken 650+ vakspecialisten

Privacy verklaring

Privacyverklaring Interieurdeal.com

Voor Interieurdeal.com is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang bij de uitvoering van haar dienstverlening. Interieurdeal.com is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Gelet op de aard van de dienstverlening van Interieurdeal.com, is het soms noodzakelijk om bepaalde persoonsgegevens te openbaren. Het is daarom van groot belang dat u kennisneemt van deze privacy verklaring.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Interieurdeal.com verwerkt persoonsgegevens van opdrachtgevers en opdrachtnemers wanneer deze contact hebben met Interieurdeal.com. Wanneer een opdrachtgever een verzoek om inschrijving plaatst, worden de persoonsgegevens verzameld die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening en verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan het verzoek om inschrijving. Van (potentiële) opdrachtnemers worden persoonsgegevens vastgelegd die noodzakelijk zijn om de 'match' met een potentiële opdrachtgever te maken. Tevens worden de persoonsgegevens verwerkt om de dienstverlening van Interieurdeal.com te factureren aan de gebruiker. Tot slot kunnen de persoonsgegevens van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers door Interieurdeal.com worden gebruikt voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over de dienstverlening van Interieurdeal.com of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. Uw e-mailadres zal hiervoor alleen met uw toestemming aan zorgvuldig geselecteerde organisaties ter beschikking worden gesteld. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, of uw e-mailadres wil blokkeren hiervoor, dan kunt u een bericht sturen naar: info@Interieurdeal.com.

 

Beoordelingen

Op de website van Interieurdeal.com komen fora voor waarin opdrachtgevers, opdrachtnemers en de uitvoering van werkzaamheden beoordelen. Interieurdeal.com kan niet treden in de feitelijke beoordeling, maar behoudt zich het recht voor om niet relevante, beledigende beoordelingen niet te plaatsen of na publicatie te verwijderen, of geheel of gedeeltelijk aan te passen, zonder voorafgaande mededeling aan de plaatser. Wanneer een opdrachtnemer een niet relevante of beledigende beoordeling aantreft kan de opdrachtnemer aan Interieurdeal.com verzoeken om de beoordeling te verwijderen. Interieurdeal.com zal een dergelijk verzoek naar redelijkheid en billijkheid uitvoeren.

 

Minderjarigen

Kinderen mogen geen gebruikmaken van de diensten van Interieurdeal.com en wij vragen minderjarigen (jonger dan 18 jaar) om geen persoonlijke gegevens aan ons te overleggen.

 

Wijzigingen

Interieurdeal.com behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy verklaring.
Controleer daarom regelmatig de privacy verklaring voor het privacybeleid van Interieurdeal.com.com

 

Laatste wijziging: 01-03-2012
Meubelstoffering:

Entreematten: