Inloggen
Geheel vrijblijvend Geheel gratis Alle merken 650+ vakspecialisten

Veel gestelde vragen (FAQ)

Om u te voorzien van extra informatie heeft Interieurdeal.com de veel gestelde vragen (FAQ) opgesteld. De vragen zijn opgedeeld in categoriën, zodat u op een efficiënte manier uw beoogde vraag met bijbehorend antwoord kan vinden en lezen.

1. Algemene vragen offerte aanvragers

1.1 Zijn er bepaalde voorwaarden gesteld bij het plaatsen van een interieuropdracht?

Het plaatsen van een offerteaanvraag, door u als eindgebruiker, is geheel vrijblijvend en kosteloos. Wel dient u een registratieaccount aan te maken met verplichte invulvelden voor het gehele proces.Klik hier voor de voorwaarden waar u als offerteaanvrager rekening mee moet houden.

1.2 Kan een geplaatste offerteaanvraag gewijzigd of verwijderd worden?

Gedurende de offerteduur kunt u de offerteaanvraag wijzigen. De interieurwinkels kunnen prijzen en overige variabelen dan aanpassen, waardoor de totaalprijzen in het offertesysteem kunnen veranderen.

1.3 Worden mijn persoonlijke gegevens openbaar getoond bij plaatsing van een interieuropdracht?

De ingevoerde persoonlijke gegevens worden niet openbaar en publiekelijk getoond bij plaatsing van een interieuropdracht. Enkel uw postcodegegevens worden openbaar gemaakt, dit om de interieurwinkels een duidelijke inschatting te geven van waar de desbetreffende interieuropdracht zich ongeveer bevindt.

1.4 Kan ik mijn persoonlijke gegevens wijzigen?

U kunt te allen tijde uw persoonlijke gegevens kosteloos wijzigen in het aangemaakte account. Wel adviseert Interieurdeal.com u om uw persoonlijke gegevens goed te controleren voordat deze geplaatst worden.

1.5 Hoe kan ik contact leggen met een (potentiŽle) opdrachtnemer (interieurwinkel)?

U kunt via verschillenden manieren contact leggen met de (potentiële) opdrachtnemer:

 • via het versturen van privéberichten: deze optie wordt aangeboden bij het biedingsoverzicht.
 • telefonisch: bij de opgestelde bedrijfsprofielen van de interieurwinkels staan de contactgegevens van desbetreffende interieurwinkel (te vinden via de bedrijvengids);
 • via e-mailberichten: bij de opgestelde bedrijfsprofielen van de interieurwinkels staan de contactgegevens van desbetreffende interieurwinkel (te vinden via de bedrijvengids).

1.6 Ben ik verplicht een offerteaanvraag van een opdrachtnemer (interieurwinkel) in te gaan?

Het plaatsen van een offerteaanvraag is geheel vrijblijvend en kosteloos. U bent nooit verplicht om een bepaalde offertete accepteren. Klik hier voor relevante tips offerteaanvrager.

1.7 Op basis van welke kernmerken kan ik een opdrachtnemer (interieurwinkel) kiezen?

Er zijn verschillende aspecten op basis waarop u een interieurwinkel kunt kiezen. U bepaald te allen tijde zelf met welke interieurwinkel u in zee wilt gaan. Mogelijk relevante aspecten die invloed kunnen uitoefenen op uw besluitvormingsproces zijn:

 • de aangeleverde offerte (de te leveren materialen, diensten en de daarvoor berekende prijzen);
 • referenties (beoordelingen) van andere interieurwinkels die al een opdracht hebben laten uitvoeren door desbetreffende interieurwinkel;
 • bedrijfsomschrijving op het profiel van de interieurwinkel;
 • overige relevante punten die u het vertrouwen geven om met een bepaalde interieurwinkel in zee te gaan.

Bovenstaande beschreven punten geven u als offerteaanvrager goed inzicht en verduidelijking dat invloed kan uitoefenen op het besluitvormingsproces over door welke interieurwinkel(s) u uw interieurofferte (s )wilt laten uitvoeren. Klik hier voor relevante tips eindgebruiker.

 

1.8 Zijn de aangesloten interieurwinkelsgecontroleerd?

De aangesloten interieurwinkels moeten een bedrijfsprofiel aanmaken, waarbij er verplichte velden ingevuld dienen te worden. Interieurdeal.com verzoekt de interieurwinkels dan ook om de benodigde gegevens in het bedrijfsprofiel nauwkeurig en naar waarheidsgetrouw in te vullen. Om de kwaliteit van het platform te waarborgen verzoeken wij u Interieurdeal.com op de hoogte stellen van onjuistheden in de bedrijfsprofielen van interieurwinkels. Interieurdeal.com zal dan direct maatregelen treffen en een gerichte actie ondernemen. Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld.

1.9 Welke actie moet ik ondernemen bij schade of een geschil door een opdrachtnemer?

Neem te allen tijde contact op de interieurwinkel en geef een duidelijke omschrijving van de schade of het probleem en probeer eerst onderling tot een oplossing te komen. Geef de interieurwinkel de kans om gebreken of fouten te herstellen (bij voorkeur op korte termijn). Controleer altijd de verrichtte werkzaamheden en overige zaken (waar eventueel schade aan toegebracht zou kunnen worden). Doe dit als de vakmensen van de interieurwinkel nog aanwezig zijn in het pand. Stel hen op de hoogte van je controleactiviteiten.

 

Interieurdeal.com biedt alleen het platform aan waar opdrachtgever en opdrachtnemer bij elkaar gebracht worden en kan nooit partij zijn in het geschil. Ook kan Interieurdeal.com geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden van welke aard dan ook.

 

Interieurdeal.com kan alleen adviseren als er onderling geen oplossing wordt gevonden. Een mogelijk advies is om een aangetekende brief naar de interieurwinkel te versturen onder vermelding van de contactpersoon die is vermeld in de bedrijvengids. Leg daarin duidelijk uit wat de schade en/of het geschil is. Indien deze actie geen vruchten afwerpt kunt u altijd nog een bemiddelaar inschakelen of een juridische procedure starten.

2. Vragen over referenties (beoordelingen)

2.1 Wat is een referentie?

Een referentie is een beoordeling van een opdrachtgever over een uitgevoerde interieuropdracht door een interieurwinkel die door middel van het platform van Interieurdeal.com bij elkaar zijn gekomen. Een referenties bestaat uit twee onderdelen: een gemiddeld rapportcijfer (voortkomend uit de waardering van verschillende onderwerpen) en een geschreven beoordeling. De referenties zijn gebaseerd op de bevindingen van de opdrachtgever over de uitgevoerde interieuropdracht(en). Een beoordeling kan zowel negatief, neutraal als positief zijn. De beoordelingen, zowel de becijfering als de beschreven beoordeling, bevatten dan ook zeer waardevolle informatie voor toekomstige opdrachtgevers. Interieurdeal.com kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de referenties op Interieurdeal.com.

2.2 Becijfering

Op basis van een negental verschillende punten komt er een gemiddeld rapportcijfer naar voren dat aangeeft hoe desbetreffende interieurwinkel beoordeeld wordt. De criteria waarop de opdrachtgever de opdrachtnemer kan beoordelen zijn:

 • Betrouwbaarheid;
 • Binnen planning;
 • Binnen budget;
 • Flexibiliteit;
 • Klantvriendelijkheid;
 • Kwaliteit product(en);
 • Meedenken;
 • Prijs;
 • Vakmanschap.

2.3 Geschreven referentie / beoordeling

De opdrachtgever kan desgewenst ook een beoordeling schrijven. Hierin kan de opdrachtgever positieve punten en/of negatieve punten benadrukken of punten aanreiken die niet naar voren zijn gekomen bij de cijfermatige beoordeling. Bij deze geschreven beoordelingen kunnen er foto’s geupload worden, om een goede impressie te geven over de geleverde prestatie en producten door desbetreffende interieurwinkel.

2.4 Zijn referenties die geplaatst worden op Interieurdeal.com anoniem?

Bij het plaatsen van een referentie bepaalt de opdrachtgever zelf of de referentie anoniem wordt geplaatst. Te allen tijde staat wel de interieuropdracht zelf, het opdrachtnummer en de titel van de interieuropdracht vermeld.

2.5 Bestaat de mogelijkheid om een referentie zelf (als opdrachtgever) te wijzigen en/of te verwijderen?

Indien een opdrachtgever een referentie heeft geplaatst over een interieuropdracht die door een interieurwinkel is uitgevoerd dan kan deze niet gewijzigd en/of verwijderd worden. Het is belangrijke en waardevolle informatie voor toekomstige opdrachtgevers. Het geeft toekomstige gebruikers van het platform informatie dat invloed kan hebben op de besluitvorming welke interieurwinkel de interieuropdracht mag uitvoeren. Interieurdeal.com verzoekt u dan ook om het naar waarheidsgetrouw in te vullen.

2.6 Welke regels gelden er voor het plaatsen van een referentie bij Interieurdeal.com?

Er zijn regels voor het plaatsen van een referentie op het platform van Interieurdeal.com. Deze regels zijn:

 • een referentie dient te zijn gegeven door de opdrachtgever, die een interieuropdracht door een interieurwinkel heeft laten uitvoeren;
 • de beoordeling dient betrekking te hebben op de interieurwinkel die de interieuropdracht heeft uitgevoerd;
 • een referentie dient binnen 30 dagen na het uitvoeren van de interieuropdracht geplaatst te worden;
 • de beoordeling moet op een correcte manier geschreven zijn. Bevat de beoordeling racistisch, vulgair, lasterlijk taalgebruik of informatie dat als onacceptabel kan worden beschouwd dan zal de gehele beoordeling verwijderd worden;
 • een referentie mag geen persoonlijk gegevens van de opdrachtgever en/of –nemer bevatten;
 • een referentie mag geen (hyper)links en/of scripts naar andere pagina’s bevatten;
 • de beoordeling moet naar waarheidsgetrouw ingevuld worden;
 • de beoordeling kan verwijderd worden op basis van de beschreven punten bij 2.7;
 • wanneer een beoordeling lasterlijk of smadelijk is, dan loopt diegene die de beoordeling heeft geschreven de kans om aansprakelijk gesteld te worden voor de eventuele geleden schade.

 

Om de voorwaarden van de referenties/beoordelingen in te zien klik hier. Om de kwaliteit van het platform te waarborgen verzoeken wij u Interieurdeal.com op de hoogte te stellen na constatering van het niet naleven van één of meerdere van bovenstaande punten. Wij vernemen dit graag door een exacte vermelding van waar desbetreffende onacceptabele beoordeling staat geplaatst, waarna Interieurdeal.com direct de nodige maatregelen zal treffen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

2.7 Bestaat de mogelijkheid dat de referentie verwijderd kan worden door Interieurdeal.com?

Interieurdeal.com is te allen tijde gerechtigd een referentie te verwijderen van het platform. Er zijn verschillende redenen dat Interieurdeal.com de bevoegdheid heeft om geplaatste referenties te verwijderen.

 • Interieurdeal.com heeft een gerechtelijk bevel voor verwijdering van een bepaalde beoordeling;
 • de beoordeling was bedoeld voor een andere interieurwinkel;
 • de beoordeling is gericht op een persoon met persoonlijke gegevens;
 • de beoordeling bevat racistisch,  smadelijk, vulgair, lasterlijk taalgebruik of overige informatie dat als onacceptabel kan worden beschouwd;
 • de referentie bevat (hyper)links, domeinnamen en/of scripts naar andere pagina’s;
 • de beoordeling is gegeven door iemand die de intentie had om alleen positieve of negatieve informatie te vertrekken over een interieurwinkel en niet de intentie heeft/had om een interieuropdracht uit te laten voeren.
 • de beoordeling is gegeven door een fictief persoon met onjuiste contactgegevens (een fictief account);
 • de beoordeling is gegeven door iemand die onjuiste contactgegevens heeft ingevoerd;
 • de beoordeling is gegeven door een interieurwinkel zelf;

 

Om de kwaliteit van het platform te waarborgen verzoeken wij u Interieurdeal.com op de hoogte te stellen na constatering van één of meerdere van bovenstaande punten. Graag exacte vermelding van waar desbetreffende onacceptabele beoordeling staat geplaatst, waarna Interieurdeal.com direct de nodige maatregelen treffen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

3. Algemene vragen opdrachtnemer (interieurwinkel)

3.1 Problemen met inloggen?

Wanneer er zich problemen voordoen check dan de onderstaande punten:

 • U bent uw inloggegevens vergeten?
  • Uw inloggegevens kan u te allen tijde achterhalen bij inloggegevens vergeten lik hier. Na het invoeren van uw gebruikersnaam krijgt u per email uw wachtwoord toegezonden. Na verkrijging van de benodigde gegevens kunt u uw wachtwoord controleren.
 • Zorg dat de caps-lock of num-lock functie niet is geactiveerd. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn hoofdlettergevoelig;
 • Uw computer / laptop accepteert geen cookies: controleer of de browser zo is ingesteld dat die cookies accepteert (ga naar Start à instellingen à configuratie à internetopties à cookies verwijderen);
 • Vernieuw de homepage met de functie F5;
 • Interieurdeal.com adviseert u om gebruik te maken van Internet Explorer versie 8.0;

 

Klik hier voor de gratis update. Hebt u na het uitvoeren van bovenstaande taken nog problemen met het inloggen, neem dan contact op met Interieurdeal.com. Klik hier voor de contactgegevens.

3.2 Kan ik mijn bedrijfsprofiel wijzigen/aanpassen?

Na het inloggen met uw inloggegevens kunt u het profiel van de interieurwinkel wijzigen. Let goed op op de verplichte velden die ingevuld dienen te worden. Interieurdeal.com verzoekt u dan ook om deze correct in te vullen.

3.3 Kan ik mijn productsoorten aanpassen?

Tijdens uw aanmelding hebt u aangegeven welke productsoorten u hebt opgenomen in uw assortiment. Op basis van deze productsoorten krijgt u bericht over nieuw geplaatste interieuropdrachten die eventueel voor u interessant kunnen zijn. Tijdens uw abonnementsperiode (altijd op basis van één jaar) kunt u eenmalig de productsoorten aanpassen. Vervolgens zullen op basis van deze aanpassing de berichtgevingen ook aangepast worden.

3.4 Wat is de profielstatusmeter?

De profielstatusmeter is zichtbaar op de profielpagina van de interieurwinkel en geeft nauwkeurig het percentage aan dat is ingevuld van het gehele bedrijfsprofiel. Elk bedrijfsprofiel is opgebouwd uit verschillende onderdelen die relevante informatie weergeven voor de opdrachtgevers. Deze informatie heeft invloed op het vertrouwen van de opdrachtgevers in de interieurwinkel. Op deze manier heeft het ook invloed op de besluitvorming van de opdrachtgever welke interieurwinkel de interieuropdracht mag gaan uitvoeren. De hoogte van de profielstatusmeter zegt niets over de kwaliteit van de producten en diensten van de interieurwinkel, het is puur gebaseerd op het bedrijfsprofiel. Een extra voordeel voor een interieurwinkel is dat als de profielstatusmeter 75% of hoger is er gratis random bannering wordt verkregen op de homepage. 

3.5 Is een bieding bindend voor de opdrachtnemer (interieurwinkel)?

Een uitgebracht bod door een interieurwinkel naar de opdrachtgever is bindend. De software met invulschema’s is zo opgezet dat alle vereiste specificaties en benodigde informatie om een (nauwkeurige) offerte op te stellen verplichte velden zijn die ingevuld dienen te worden door de opdrachtgever. Indien er veranderingen optreden in de specificaties van een interieuropdracht, aangegeven door de opdrachtgever, dan is de bieding niet bindend meer en kan dan indien gewenst aangepast worden.

4. Abonnementsvormen interieurwinkel (opdrachtnemer)

4.1 Welke abonnementen worden er aangeboden door Interieurdeal.com?

Bij de lancering van het platform heeft Interieurdeal.com besloten om geen mogelijkheid tot het kiezen van een bepaald abonnement aan te bieden. Interieurdeal.com staat voor het “Kiss-principle”, wat inhoudt dat we het slim en simpel willen houden. Met deze achterliggende gedachte heeft Interieurdeal.com besloten om één soort abonnement aan te bieden aan de interieurwinkels. Dit abonnement heeft geen grenzen betreffende de gebruikersactiviteiten.

4.2 Beschrijving abonnement?

Vakspecialisten kunnen in de toekomst gebruik maken van Interieurdeal.com op basis van drie abonnementsvormen (prijzen nader te bepalen). De facturatie zal geschieden op basis van een zes maanden facturatie. Voor de aansluiting bij Interieurdeal.com is er een introductie kortingsactie opgezet, waarbij er drie maanden geheel gratis en vrijblijvend gebruik gemaakt kan worden van het platform. Op deze manier kunnen de interieurwinkels en vakspecialisten kennis maken met het systeem en het zich eigen maken. 

* Alle (nader te bepalen) bedragen zijn exclusief 21% BTW.

4.3 Overzicht gebruikersactiviteiten interieurwinkels met een abonnement?

 • Aantal biedingen per jaar                                 Ongelimiteerd
 • Aantal herbiedingen per jaar                            Ongelimiteerd
 • Aantal productsoorten                                     Alle productsoorten
 • Operationeel gebied                                        Geheel Nederland
 • Bedrijfsprofiel                                                  Ja
 • Bedrijfsscore                                                  Ja
 • Opname in Interieurdeal.com bedrijvengids        Ja
 • Eigen website via Interieurdeal.com (hyperlinks) Ja
 • Betalen van een commissie bij een deal            Nee
 • Random (willekeurig) bannering homepage*       Gratis

* Alleen gratis te verkrijgen bij het invoeren van bedrijfsinformatie op het bedrijfsprofiel met een minimale profielstatus van 75% .

4.4 Hoe verloopt de betaling van het abonnementsvorm?

De betaling van het abonnementsvorm geschiedt te allen tijde via automatische incasso met een facturatie op basis van zes maanden. Bij inschrijving van de interieurwinkels dient er een akkoord gegeven te worden en de benodigde gegevens dienen ingevoerd te worden. De factuur wordt automatisch gedeponeerd in de Interieurdeal.com inbox van de interieurwinkel op het platform. Na het downloaden van het beoogde document kan deze uitgeprint worden.

4.5 Hoe ontvang ik mijn factuur voor de betaling van mijn abonnementsvorm?

De facturatie geschiedt geheel op digitale wijze. Wanneer het abonnementsgeld is geïncasseerd dan ontvangt u hier automatisch bericht over in uw inbox of op het door u opgegeven e-mailadres.

4.6 Hoe kan de abonnementsvorm verlengd worden?

Uw abonnementsvorm wordt na 12 maanden automatisch verlengd. Tevoren zal Interieurdeal.com u berichten over deze verlenging en over de eventuele veranderingen in de abonnementsvorm(en). Na uw akkoord op deze verlenging kunt u uw gebruikersactiviteiten op het platform hervatten. 

4.7 Hoe kan het abonnementsvorm stopgezet worden?

Voor het beëindigen van het contract dient u contact op te nemen met Interieurdeal.com. U dient dit te doen via het e-mailadres stop@interieurdeal.com onder vermelding van uw bedrijfsgegevens (bedrijfsnaam en adres) en uw gebruikersnaam. De opzegtermijn is uiterlijk één maand voor het verstrijken van de einddatum van het huidige abonnementsvorm. U ontvangt dan bericht waarbij u dient te bevestigen dat u het contract bij Interieurdeal.com wilt beëindigen.

5. Overige vragen

Overige vragen

Indien uw concrete vraag niet staat vermeld bij de veelgestelde vragen en/of het valt niet af te leiden uit de informatie die is geplaatst op het platform dan kunt u te allen tijde Interieurdeal.com contacten. Klik hier voor de contactgegevens en/of voor het invulformulier. Wij trachten uw bericht zo spoedig mogelijk te antwoorden.
Meubelstoffering:

Entreematten: