Inloggen
Geheel vrijblijvend Geheel gratis Alle merken 650+ vakspecialisten

Tips voor offerteaanvragers

Tips voor offerte aanvragers

1. Geef veel relevante informatie over uw offerte aanvraag.

Om zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan het eisenpakket van uw geplaatste interieuropdracht heeft de interieurwinkel zoveel mogelijk relevante informatie nodig. Door gebruik te maken van de uitgebreide invulschema’s van Interieurdeal.com en door het nauwkeurig invoeren van de benodigde gegevens, kan er vervolgens een gespecificeerde offerte opgesteld worden. Goed inzicht in uw interieurbehoeften en de afmetingen* zijn daarom zeer belangrijk. Ter verduidelijking kunt u foto’s en andere documenten plaatsen die interessant kunnen zijn voor de interieurwinkels voor het opstellen van offertes.

* Tip:  I-phone gebruikers kunnen gratis de Meetapplicatie (naam) downloaden , waarmee u de lengte, breedte en hoogte van bepaalde objecten kan meten die u vervolgens kan invoeren in het invulschema in het systeem. Download hier gratis de Meetapplicatie (naam) voor uw mobiele telefoon (alleen toegankelijk voor smart phones met een actieve internetverbinding).

2. Bekijk en vergelijk de verkregen offertes.

De aangesloten interieurwinkels verstrekken u gespecificeerde offertes op maat. Deze offertes zijn gebaseerd op uw interieurbehoeften (die u hebt ingevoerd in het invulschema). Het marktmechanisme dat wordt gecreëerd en wordt versterkt door het platform van Interieurdeal.com brengt verschillende voordelen met zich mee voor u als opdrachtgever. De geplaatste offertes kunnen onder meer verschillen vertonen op het gebied van:

 • het beoogde product; 
 • de levertijden;
 • de totaalprijzen;
 • service;
 • garantievoorwaarden;
 • overige relevante onderwerpen.

 

Het is dan ook belangrijk dat u de verkregen offertes nauwkeurig vergelijkt op bovenstaande criteria. Deze vergelijkingen kunnen invloed uitoefenen op het besluitvormingsproces over door welke interieurwinkel u uw interieuropdracht(en) wilt laten uitvoeren. Advies hierbij is dan ook om de tijd te nemen en om minimaal drie interieurwinkels, die biedingen hebbent uitgebracht, met elkaar te vergelijken. Op deze manier kunt u een weloverwogen beslissing nemen welke interieurwinkel(s) uw interieuropdracht(en) mag uitvoeren.

3. Bekijk en vergelijk de bedrijfsprofielen en referenties van de interieurwinkels.

De in paragraaf 2 beschreven eventuele verschillen in offertes kunnen invloed hebben op uw besluitvorming. De bedrijfsprofielen zijn ingevuld door de interieurwinkels en vormen voor u een interessante informatiebron. Bekijk te allen tijde het profiel van de interieurwinkels die u een offerte hebben aangereikt. Er staan verschillende relevante onderwerpen beschreven die belangrijk kunnen zijn om inzicht te geven in het soort interieurwinkel.

 

De referenties zijn gebaseerd op ervaringen van andere opdrachtgevers (die ook gebruik hebben gemaakt van Interieurdeal.com) over de werkzaamheden die zij hebben laten uitvoeren door desbetreffende interieurwinkels. Tevens is er een rapportcijfer aan gekoppeld dat het gemiddelde is van alle beoordelingen. Tevens een interessante optie is om de beschreven referenties (waarin de opdrachtgevers hun bevindingen met woorden beschrijven) door te nemen. Beide informatiebronnen, zowel de profielen als de referenties, geven u als opdrachtgever nuttige informatie dat invloed kan uitoefenen op het besluitvormingsproces over door welke interieurwinkel(s) u uw interieuropdracht(en) wilt laten uitvoeren.

4. Stel vragen aan de interieurwinkels.

Indien er onduidelijkheden zijn over een specifiek onderwerp kunt u te allen tijde contact opnemen met een interieurwinkel, door gebruik te maken van het privéberichten systeem. Op deze manier kunt u berichten versturen zonder dat andere interieurwinkels en/of opdrachtgevers dit kunnen zien. Tevens is het antwoord van de interieurwinkel niet zichtbaar voor anderen en alleen voor u toegankelijk. U kunt bijvoorbeeld vragen stellen over:

 • de aangeleverde offerte(s);
 • de te leveren producten (materialen) en diensten. Zorg dat u goed inzicht heeft verkregen in welke materialen (eventueel merken) en bijbehorende diensten u recht heeft bij de levering. U kunt altijd vragen stellen aan de vakmannen van de interieurwinkel over de kwaliteit en waarom er voor een bepaald materiaal is gekozen;
 • de leveringsvoorwaarden;
 • de garantievoorwaarden. Zorg er te allen tijde voor dat het volledig duidelijk is welke garantievoorwaarden er zijn op het geleverde werk en materialen en voor welke tijdstermijn deze garantievoorwaarden gelden. Indien nodig schriftelijk vast laten leggen en laten ondertekenen (inclusief datum van ondertekening).
 • de verzekeringen. Een belangrijk issue is dat u achterhaald of een bepaalde interieurwinkel een (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering heeft die eventuele schade aan uw eigendommen, tijdens de woningstoffering, dekt.
 • overige onduidelijkheden.

 

Als u op een snellere wijze een antwoord wilt verkrijgen op uw vraag kunt u altijd het telefoonnummer van desbetreffende interieurwinkel opzoeken in de bedrijvengids klik hier en hierna telefonisch contact opnemen.

5. Leg zoveel mogelijk schriftelijk vast.

Voor u als opdrachtgever, maar ook voor de interieurwinkel is het verstandig om zoveel mogelijke concrete punten schriftelijk vast te leggen. Bij voorkeur getekend door beide partijen inclusief de datum van ondertekening, zodat hier later geen conflict door kan ontstaan. Op deze manier brengt het duidelijkheid voor beide partijen over wat er onderling is afgesproken. Punten waar u aan kunt denken die schriftelijk vastgelegd kunnen worden zijn:

 • voorbereidende werkzaamheden;
 • overtollige materialen;
 • afvalverwerking van oude materialen/producten (wie ruimt het op, wie stort het af, eventuele hieraan verbonden kosten, etc.);
 • afspraken over leveringsdata en -tijdstippen;
 • onderling afgesproken prijs (de deal zelf);
 • garantievoorwaarden;
 • betalingsvoorwaarden;
 • overige relevante punten waaraan u zelf de voorkeur geeft om schriftelijk vast te leggen.

 

Belangrijk is dat u zich ervan bewust bent dat als u eenmaal een overeenkomst hebt gesloten met een interieurwinkel deze bindend is. De overeenkomst geldt voor beide partijen. Deze overeenkomst kan tijdens het proces niet teruggetrokken worden (zonder dat hier kosten voor in rekening worden gebracht). Download hier een opdrachtovereenkomst.

6. Overige tips

Hieronder nog een aantal tips die als leidraad kunnen fungeren voor zaken waarop u kunt letten:

 • Wissel telefoonnummers uit en meldt dat in geval van een noodsituatie of een onvoorziene vraag zij direct contact met u kunnen opnemen;
 • Zorg dat u op tijd bent op de locatie waar u hebt afgesproken met de vakmannen van de interieurwinkel voor het openen van het pand;
 • Houdt rekening met het vervoer van de vakmensen van de interieurwinkel. Hebt u grote objecten besteld, zorg dan dat er voldoende parkeerruimte voor het pand is (zo dicht mogelijk bij de voordeur van het pand).
 • Zorg bij de eerste kennismaking dat u de vakmensen deels rondleidt door het pand en vertelt welk materiaal/product in welke kamer hoort, dit scheelt tijd;
 • Zorg dat de betreffende ruimtes opgeruimd zijn zodat de vakmensen direct aan de slag kunnen, dit scheelt tijd (tenzij anders onderling is afgesproken);
 • Zorg dat u op tijd bent op de locatie om de werkzaamheden te inspecteren en vervolgens het pand af te kunnen sluiten;
 • Betaal in etappes en zorg dat u als opdrachtgever nooit de te leveren materialen en diensten in zijn geheel van tevoren betaalt. Maak concrete afspraken met de interieurwinkel wanneer u welk bedrag voor welk materiaal en/of dienst moet betalen. Bij voorkeur dit schriftelijk vastleggen.
 • Controleer te allen tijde het werk dat de interieurwinkels hebben geleverd. Controleer tevens waar eventueel schade aangebracht zou kunnen worden. Indien er een schade of geschil is neem te allen tijde direct contact op met de interieurwinkel en geef een duidelijke omschrijving van het probleem.
Meubelstoffering:

Entreematten: